hot holding cabinet
tủ giữ nóng thực phẩm
Bain marie 2
quầy giữ nóng thực phẩm
heat lamps
đèn giữ nóng thực phẩm
Changfingdish
nồi giữ nóng