6
tủ giữ nóng thực phẩm
9 e1693966057922
tủ giữ lạnh thực phẩm
66
quầy giữ nóng thực phẩm
heat lamps
đèn giữ nóng thực phẩm