BAN LAM VIEC 22
bàn làm việc inox
TU IN 1
tủ inox
BON RUA INOX 55
bồn rửa inox
CAC LOAI KE INOX V
các loại kệ inox
CAC LOAI XE DAY V 1
các loại xe đẩy
THIET BI BEP 44
thiết bị bếp
Food warmer 1
thiết bị giữ nóng
CHUP HUT KHOI 11
chụp hút khói
bàn vào máy rửa chén
bàn ra máy rửa chén
Cooktail 1
quầy cooktails
THUNG CHUA DA V
thùng chứa đá
Phieu thoat san
phiểu thoát sàn bếp
Grease trap 1
bẫy lọc mỡ