Custom 2.2
bàn inox không kệ dưới
Custom 4.3
bàn inox có 01 kệ dưới
Custom 6.3
bàn inox có 02 kệ dưới
Custom 9.2 1
bàn inox có ngăn kéo
ban thao tac phong sach 1 20181031180409DhAzEKTvoL
bàn sơ chế thịt / cá
ban thao tac phong sach 1 20181031180409DhAzEKTvoL
bàn chân bếp / chân lò nướng
ban thao tac phong sach 1 20181031180409DhAzEKTvoL
bàn để gia vị