EJL5837 SALVA12 scaled
lò nướng bánh đối lưu
EJL10037 SALVA1 1 scaled
lò nướng bánh dạng tầng
pizza 1
lò nướng bánh pizza
Converyour ovens
lò nướng dạng băng chuyền
Story 2 image 1 FEJ story
lò nướng siêu tốc
Waffle
máy làm bánh crepe & waffle
Mixers 1
máy trộn bột
Dough sheeter 1
máy cán bột
Dough divider
máy chia bột & vo bột
Prover
tủ ủ bột & hãm bột
Bread slicer
máy cắt bánh mì
water coller 1
máy làm nước lạnh
Socola warmer
nồi giữ nóng socola