Undercounter
tủ lạnh dạng bàn
Drawers 1
bàn lạnh ngăn kéo
Chefbases 1
bàn lạnh dạng chân bếp
Upright@
tủ lạnh dạng đứng
Ban chuan bi salad 1
bàn chuẩn bị salad
Blast chiller
tủ cấp đông nhanh
sushi 1
tủ trưng bày sushi
Bakery display case 1
tủ trưng bày bánh lạnh
tu kem
tủ trưng bày kem
Tu sieu thi
tủ trưng bày bán hàng
Bar fridge 1
thiết bị lạnh quầy bar
Ice maker
máy làm đá viên