Cresent ice
máy làm đá viên (hình bán nguyệt)
Cube ice
máy làm đá viên (hình vuông)
Gourmet ice
máy làm đá viên (hình khối trụ)
Nugget Ice
máy làm đá viên nhỏ (nugget ice)
Ball ice
máy làm đá viên (hình tròn)
hinh vuong lon
máy làm đá viên (hình vuông lớn)
flake
máy làm nước đá viên (hình vẩy)
Storage bin
thùng chứa đá