Underconter 1
máy rửa dưới quầy
Pass through diswasher 1
máy rửa dạng cửa đẩy
screenshot 2222
máy rửa dụng cụ
Diswaher conveyor
máy rửa dạng băng tải
Untitled 2
vòi nước chuyên dụng
Warewashing rack 1
các loại rổ rửa