Underconter
Máy rửa dưới quầy
Pass through diswasher
Máy rửa dạng cửa đẩy
Utensil scaled e1693895491893
Máy rửa dụng cụ
Diswaher conveyor
Máy rửa dạng băng tải
Untitled 2
vòi nước chuyên dụng
Warewashing rack
Các loại rổ rửa